Deň otvorených dverí 2013

Otvorené vchodové dvere, založené dlažobnou kockou, aby sa nezatvárali a aby každý vedel, čo a ako ďalej, na dverách veľká šípka (červená na krabicovom kartóne) s nápisom TADIAĽ, pootvárané dvere aj na triedach, prevádzkach … a je vybavené, veď každý si pozrie, čo chce, zdrží sa, koľko chce, a my normálne fungujeme. Stačilo by.  Lenže, čo otázky, pripomienky, postrehy, navyše, my sme Ti, milý návštevník, chceli ukázať v krátkosti všetko, čo sa počas roka deje v škole, po škole, za školou, pri škole a mnohokrát aj doma vo voľnom čase. Takže ideálny model DOD u nás bola kombinácia prezentácií, modelových hodín a práce v dielňach, pretože takto  si mohol aj Ty vidieť, dozvedieť sa, priložiť ruku k dielu, všetko bez toho, aby  si otravoval, naopak, ak si sa pýtal veľa, boli sme Ti vďační. Tohtoročná ponuka aktivít:

 • Hodina literatúry s využitím interaktívnej tabule a e-slovníka (Pozor, Hermes nie je patrónom železničiarov, hoci má okrídlený klobúk!)
 • Kreatívne jazykové hry (AJ,NJ) , kde sa vyjasnili niektoré jazykové nezrovnalosti inventarizácie učebne č. 6
 • Súbor praktických pokusov v chemickom laboratóriu (vybuchovali sopky, kapusta určovala PH a ukázalo sa, že takmer všade sú nielen „škrobi“, ale aj škroby)
 • Výroba vianočných ozdôb v stolárskej dielni (každý podľahne čaru dreva, keď vidí, ako a čo sa dá vyrobiť, sám si skúsi zarezať či zapíliť, ak pokazí, ešte ho pochvália, navyše krásne hračky všade okolo…)
 • Suché murovanie (mohli sme točiť kamerou vysvetľovanie chlapcov – plynulé vety, bez „pípania“)
 • Príprava lievancov a slaných trubičiek, ukážky cukrárskych výrobkov v POV (ozdob, ochutnaj, slané, sladké, čajík …)
 • Model cvičnej firmy (štruktúra firmy od sekretariátu až po manažment, prehľadne a názorne, učiteľ celkom vypojený, všetko v réžii žiakov)
 • Modelovanie stolárskych výrobkov v grafickom programe (malé kúzlo, ktoré z operátorského strašiaka robí príjemnú zábavu)
 • Prezentácia technologických postupov (problém nie je prezentovať, ale prezentáciu vyrobiť – kto videl, pochopil, kto robil, musí súhlasiť)
 • Prezentácia činnosti výtvarného krúžku (stačilo sa pozerať, a stal si  sa súčasťou umeleckého diela, ktoré Ti potom pošleme ako pozornosť mailom)
 • Prezentácia projektovej činnosti a súťažných úspechov ( stačí pol roka voľného času, veľa tvorivosti, a muzeálne exponáty z kníh sú zrazu pred Tebou takmer na dosah, za sklom)
 • Loptové hry v telocvični (naša telocvičňa spolu s posilňovňou ponúkajú možnosti tréningu naozaj aj náročným zákazníkom).

     Máme radi atmosféru prípravy takejto akcie, pretože u nás sa nemôžeš schovať za robotu druhých, vyhnúť sa osobnej účasti (tí šikovnejší tvorivej iniciatíve), je nás tu totiž tak akurát. Ak robíme spolu, žiaci, učitelia, majstri (citlivá rovnováha). A platí stále, že medzi piatimi (žiakmi) niet kam uhnúť, štyria už sú málo, musia robiť všetci piati, kým medzi tridsiatimi ďalšími tí piati nechýbajú nikomu. A tak nerobia nič. My tu máme takých „pätiek“, čo sú stále v pohybe, plnú školu.

     Ďakujeme, milý návštevník, že utrúsiš slovko-dve, čo si videl a zažil, nemusíš pridávať, ale ani neuber, to stačí.

 

no images were found