Deň otvorených dverí

V stredu 1. decembra 2010 stredné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím a OU internátne v Kremnici ožili nezvyčajným ruchom. Otvorili sa brány školy a internátu a my sme privítali  množstvo návštevníkov, ktorí chceli získať informácie o študijných či učebných odboroch  a podmienkach štúdia na našich stredných školách.

Zavítali k nám žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím. Sprevádzali ich výchovní poradcovia, učitelia alebo rodičia. Program Dňa otvorených dverí bol skutočne bohatý. Hostí najprv pobavili žiaci 2. ročníka gymnázia milou dramatickou upútavkou. Potom sprievodcovia previedli hostí triedami, dielňami, telocvičňou, posilňovňou, pracoviskom odbornej výchovy a internátom.  Veríme, že sme našich hostí zaujali vysokou úrovňou vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií, moderným vybavením tried, dielní, chutnými výrobkami žiakov učebného odboru kuchár, bohatou ponukou záujmovej činnosti či príjemným prostredím internátu a že atmosféra školy, ktorej sa nadýchli im pomôže pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za prejavený záujem a úprimne sa tešíme sa na našich budúcich žiakov !