DOD na našej škole

Fotoriport z Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 30. novembra 2016.