Drogy a drogová závislosť

V úvode je potrebné vysvetliť, čo je to droga. Je to psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Touto otázkou a odpoveďou začala svoju prednášku pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ďalej pokračovala s vysvetľovaním štádií závislostí, skupín drog, prečo ľudia užívajú drogy, drogy a mladí ľudia.

Prednášky sa zúčastnili žiaci – 3. TIS, 3. S, 3. KCH, 4. S. V priebehu prednášky sa žiaci živo zapájali do diskusie. Veríme, že zúčastnení žiaci si odniesli z vyššie uvedenej prednášky množstvo poznatkov a nikdy v živote nepodľahnú takému pokušeniu, akým sú drogy.

TA