Exkurzia murári

     Dňa 19. 3. 2014 boli žiaci z odboru murár znovu na exkurzii na Kremnických Baniach. Pezreli si poľnohospodárske stavby (stajňu), ktorá bola už dokončená a boli v nej aj ustavené kone. Majiteľ nám umožnil prezrieť si aj rozostavaný bitúnok. Chlapci navštívili aj Stred Európy, ktorý je neďaleko. Exkurziu ukončili v stavebninách, kde mohli vidieť materiály, o ktorých sa učia na odborných predmetoch, a aj stroj určený na zemné práce.