Informácie pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci,            

Dávame vám do pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ SR ohľadom prijimacieho konania :

  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na šk. rok 2020/21 sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020
  • v prihláške nie je potrebnédokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  • prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania
  • vzhľadom na zrušenie Testovania 9 sú zverejnené upravené kritéria prijímania
  • v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle t. č.0948 671103, alebo na skola@skolaprespm.sk