Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na našej škole do odvolania.