Mikuláš- internát

Dňa 5. 12. 2013 do nášho internátu zavítal MIKULÁŠv podaní žiakov žiackej samosprávy, ktorí boli preoblečení za Mikuláša , anjela a čerta, kde všetkým žiakom dali sladkú odmenu.

                                                                                                                                                                                  Školský internát