Category: Internátne akcie

28. ročník festivalu ZUČ

Festival záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí je najvýznamnejšou súčasťou práce Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom, ktorej poslaním je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festivalu sa zúčastnili aj naši žiaci v dňoch 6. 5. – 8. 5. 2022 v Bratislave.

Scénická časť podujatia sa konala v bratislavskom DK Zrkadlový háj. V kategórii pantomíma – rôzne malá skupina súťažili Patrik (z 2. S) a Erik (z 1. S) s vystúpením pod názvom  Srdce, získali pekné 2. miesto.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Piatkový večer bol venovaný benefičnému koncertu Počuť srdcom, večer bol plný emócií, zábavy a úžasných výkonov.

Z Bratislavy sme si odniesli okrem spomínaného ocenenia aj veľa zážitkov a nových priateľstiev. Práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou. V nej vidíme výsledky našej práce, ktorú žiaci dosiahli pod naším vedením.

                                                                                                                                                                                            Schw

Zvíťazili sme

Ako ten čas letí!

V dňoch 9. – 12. 5. 2019 sa v Bratislave uskutočnil 27. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festival ZUČ je najvýznamnejšou súčasťou práce Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom, ktorej poslaním je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici.

Scénická časť podujatia sa konala v bratislavskom divadle Aréna. V kategórii pantomíma – malá skupina súťažili žiaci Miroslav Pažický a Marek Šarkozi s vystúpením pod názvom Jablko, získali 1. miesto a hlavnú cenu. V kategórii rôzne vystúpil Marek Šarkozi so scénkou Upratovač, získal čestné uznanie. V celkovom hodnotení stredných škôl sme sa stali víťaznou školou.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných najmä pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Piatkový večer bol venovaný benefičnému koncertu Počuť srdcom, večer bol plný emócií, zábavy a úžasných výkonov.

Z Bratislavy sme si odniesli okrem spomínaných ocenení aj veľa zážitkov a nových priateľstiev. Práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

Mgr. Vilma Schwarzová

Vyhrali sme 1. miesto a čestné uznanie !!!

26. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti

sluchovo postihnutých detí a mládeže

 

Ako ten čas letí! Nedávno bol 25. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže a už máme za sebou 26. ročník, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. 4. – 29. 4. 2018 v divadle Aréna Bratislava. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici. Dva dni súťaženia, mesiace práce a prípravy stáli za to. Usporiadateľom festivalu bola Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ceste, ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie. Súčasťou prehliadky bol benefičný koncert v divadle Aréna za účasti popredných umelcov.

Naši žiaci súťažili v kategórii pantomíma – malá skupina  a rôzne. V pantomíme pod názvom Rande získali 1. miesto. V rôznom pod názvom Kino získali čestné uznanie.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä pestrosťou žánrov, bezprostredným vystupovaním súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z festivalu sme odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je oceňovaná, čo je pre nás a žiakov našej školy ďalšou motiváciou a povzbudením.

Mgr. Vilma  Schwarzová

Získali sme hlavnú cenu

 

Ako ten čas letí !  Nedávno bol 24. ročník festivalu ZUČ a už máme za sebou 25. ročník festivalu záujmovo-umeleckej činnosti  sluchovo postihnutých detí a mládeže, ktorý sa uskutočnil  v dňoch   27. – 30. 4. 2017 v divadle Aréna  Bratislava. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici.  Dva dni súťaženia a mesiace práce a prípravy stáli za to. Usporiadateľom festivalu bola Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom  v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ceste,  ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie.

Naši žiaci súťažili v kategóriách pantomíma – veľké skupiny  a rôzne. V pantomíme pod názvom  Lavička v parku vystúpili žiaci Antónia Muchová, Nikola  Kulaviaková, Monika Horváthová, Miroslav Pažický a získali –  hlavnú cenu.  V rôznom pod názvom Babička nauč ma charleston vystúpili Antónia Muchová, Nikola Kulaviaková a získali pekné –  2. miesto.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z festivalu sme všetci odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

 

Mgr. Vilma Schwarzová

SOŠI pre SP žiakov Kremnica

 

Kvízová súťaž Poznaj mesto, v ktorom študuješ

Dňa 21. 9. 2016 sme v školskom internáte uskutočnili kvízovú súťaž pod názvom Poznaj mesto, v ktorom študuješ. Súťaž sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti. Aj napriek menšiemu priestoru a komornému prežívaniu sme zažili pekný večer plný otázok a odpovedí.

Umiestnenie bolo nasledovné :

1.      miesto družstvo v zložení : 

Dominika  Paľová

Antónia  Muchová

Magdaléna  Zboroňová

2.      miesto družstvo v zložení : 

Erik  Grofčík

Nikola  Kulaviaková

Miroslav  Pažický

3.      miesto družstvo v zložení : 

Sebastián  Prokop

Ivan  Dlhoš

Erik  Hakel

Víťazom gratulujeme !                                                                                         Školský internát        

Súťaž v PETANGU

Dňa 19. 9. 2016 si naši žiaci zmerali sily v PETANGU, kde medzi sebou súťažili v trojčlenných družstvách.

Umiestnenie bolo nasledovné :

1.       miesto získalo družstvo v zložení :

Dominika  Paľová

Magdaléna  Zboroňová

Ervín  Puža

2.       miesto získalo družstvo v zložení : 

Sebastián  Prokop                                                                      

Erik  Hakeľ

Erik  Grofčík

3.       miesto získalo družstvo v zložení : 

Nikola  Kulaviaková

Ivan  Dlhoš

Miroslav  Pažický

Víťazom  gratulujeme !                                                                                         Školský internát

 

 

Súťaž v stolnom tenise

Pondelkové popoludnie dňa 16. 5. 2016 spestril a športového ducha navodil stolný tenis, ktorý sa uskutočnil v školskom internáte. Chlapci a dievčatá si zmerali sily a niečo urobili pre svoje zdravie.

Poradie bolo nasledovné : 

  1. miesto získala Magdaléna Zboroňová
  2. miesto získal Patrik  Šimún
  3. miesto získal  Michal  Lakatoš

 

 Víťazom gratulujeme !                                                                Školský internát

 

KOLKY

Tak ako každý rok, aj tento rok  si žiaci  dňa 18. 5. 2016 v mestskej kolkárni zmerali sily v súťaži – kolky, kde medzi sebou súťažili dievčatá a chlapci.

 

Poradie bolo nasledovné :

Dievčatá :

  1. miesto získala   Antónia  Muchová
  2. miesto získala   Magdaléna  Zboroňová
  3. miesto získala   Dominika  Paľová

 

Chlapci :

  1. miesto získal   Michal  Lakatoš
  2. miesto získal   Richard  Nejepinský
  3. miesto získal   Ervín  Puža

 

Víťazom gratulujeme !                                                            Školský internát

Chcem vedieť viac

ZUČ Bratislava

Získali sme hlavnú cenu

na 24. ročníku celoslovenskej  prehliadky ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže .

 

Dva dni súťaženia a mesiace práce a prípravy stáli za to. V dňoch 28. 4.  –  1. 5. 2016 sa žiaci v zložení  Antónia  Muchová, Monika  Horváthová, Stanislava  Toráčová zúčastnili 24. ročníka ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Po príchode do Bratislavy sa všetci účastníci ubytovali v ZŠI pre SP Drotárska ul., ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie.

V piatok ráno sa začal náročný deň pre všetkých. Okrem skúšok prebehla aj súťaž v kategórii mladších žiakov . Popoludní sa všetci súťažiaci zúčastnili  workshopu, kde ich Cirkus – kus  naučil žonglovať a stavať pyramídy.  Bohatý program večer ukončil benefičný koncert  Počuť srdcom, ktorý pripravil Vlado Kulíšek s rôznymi známymi, menej známymi umelcami.

Ďalší deň pokračovali súťaže v kategórii starší žiaci a mládež. Všetky vystúpenia prebehli na doskách divadla Aréna. Naši žiaci súťažili v kategórii pantomíma – malé skupiny pod názvom Dve dámy vo vlaku,  kde získali hlavnú cenu.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z prehliadky sme všetci odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

Vilma Schwarzová

 

Chcem vedieť viac

KVÍZOVA SÚŤAŽ

Dňa 21. januára 2016 sme v školskom internáte uskutočnili kvízovú súťaž všeobecných vedomostí. Súťaž sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti. Aj napriek menšiemu priestoru a komornému prežívaniu sme zažili pekný večer plný otázok a odpovedí.

Chcem vedieť viac