Návšteva študentiek z Ludwig- Maximilians-Universität v Mníchove

V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave navštívilo našu školu v piatok 15. marca 2013  štrnásť študentiek z Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Nemecké vysokoškoláčky – budúce špeciálne pedagogičky – surdopédky si s veľkým záujmom prezreli priestory našej školy, zaujímali  sa o históriu, súčasnosť ale aj o perspektívy vzdelávania našej sluchovo postihnutej mládeže. Skupinu nemeckých študentiek viedla pani Prof.Dr.habil. Annette Leonhardt, významná odborníčka z oblasti výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých detí.

Mgr. Eva Cinkaničová