Preventívne vyšetrenie zamestnancov

Dňa 20. marca 2013 sa uskutočnilo preventívne vyšetrenie našich zamestnancov. Pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom ochotne vyšli v ústrety našej požiadavke o vykonanie preventívnych meraní ( krvný tlak, hladina cukru v krvi, cholesterol, kapacita pľúc, podiel tuku z celkovej hmotnosti,.. ). Preventívneho vyšetrenia sa zúčastnilo 18 našich pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Veríme, že takéto preventívne aktivity podporia snahu našich zamestnancov o zvýšenie starostlivosti o svoje zdravie.

Mgr. Eva Cinkaničová