Návšteva žiakov ŠÚV v našom internáte

4. 6. 2013 prijali pozvanie do nášho internátu žiaci ŠÚV. Žiakom sme ukázali náš internát a porozprávali o živote v internáte. Potom sme si s nimi na školskom dvore zahrali volejbal a bedminton.

internát