Hvezdáreň a planetárium

Dňa 20, júna 2013 sa žiaci 3.SA, 1.S a 3.TIS zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom.Na exkurzii nám prednášali o histórii ďalekohľadov, následne sme cez ďalekohľad v pozorovateľni pozorovali Slnko.V hviezdnej sále nám premietli na premietaciu pologuľu – oblohu program o histórii vesmíru.V poslednej časti programu nám rozdali 3D okuliare a videli sme fotografie z Marsu, ktoré vyfotografovali družice.

V Kremnici 21.6.2013, Timotej Šulc