Netradičný hasičský poplach

Pokojné vyučovanie v triedach bolo náhle prerušené zvonením ohlasujúcim požiarne cvičenie. Dňa 7. júna /utorok / však nešlo len o obyčajné preskúšanie požiarnej mobilizácie.

Žiaci našej školy / ako aj všetci zamestnanci / prišli do kontaktu s  členmi profesionálneho hasičského a záchranného zboru, ktorí im predviedli ukážky zo svojho povolania.

Všetko sa začalo zhromaždením na školskom dvore. Každý učiteľ musel povedať, koľko žiakov mal v triede a aj ich hasičom ukázať, aby sa uistili, že budova školy bola úspešne evakuovaná. Súčasťou ukážky bol aj príchod najväčšieho hasičského auta žiarskeho okresu. Dvadsaťsedem ton na kolesách si žiaci mohli užiť aj priamo zo sedadiel tohto tátoša. Výhodou vozidla je, že sa dostane aj do neprístupných miest.

Na voľnom priestranstve pred telocvičňou školy nám pracovníci hasičského a záchranného zboru predviedli obliekanie do špeciálneho protichemického oblečenia, ktoré sa využíva napríklad v prípade nahlásenia antraxu v objektoch. Súčasťou výstroja je aj prilba, príslušná obuv a kyslíkový prístroj. Okrem sedenia v hasičskom aute si žiaci mohli vyskúšať aj striekanie vody z prúdnice. Podľa slov žiakov išlo o poriadne namáhavú činnosť.

Odborný výklad príslušníkov hasičského a záchranného zboru všetkých zúčastnených zaujal natoľko, že so záujmom kládli otázky. Jednou z nich bola, či by prácu hasiča, záchranára mohli vykonávať aj osoby so sluchovým postihnutím. Komunikácia medzi hasičmi, záchranármi pri zásahu prebieha pomocou vysielačiek, čo by však osoby so sluchovým postihnutím nemohli.

Členovia hasičského a záchranného zboru ukončili svoju návštevu veselými, ale aj smutnými zážitkami zo svojej praxe. Úsmevné bývajú najmä záchrany domácich miláčikov z korún vysokých stromov. Náročnejšia býva pomoc pri dopravných nehodách, živelných pohromách a najmä požiaroch.

Akcia zorganizovaná na pôde našej školy bola veľmi vydarená a zaujímavá. Žiaci si uvedomili, že ťažkú prácu hasičov, záchranárov si treba vážiť. Číslo záchrannej linky 112 by sa nemalo obsadzovať zbytočným volaním, pretože by to mohlo ohroziť ľudí v skutočnej núdzi.

 TA