Otvorená hodina v triede 3.KCH

Dňa 7. júna 2016  sa uskutočnila v priestoroch POV otvorená hodina na tému:  Príprava kotlíkového gulášu v prírode. Žiaci 3.KCH pod vedením majstra OVY p. Májika si pripravili prezentáciu, kde oboznámili svojich spolužiakov o histórii slova guláš, o výbere vhodného inventáru na jeho prípravu, o surovinách potrebných na prípravu kotlíkového gulášu, o výbere  vhodného druhu mäsa a rozpracovaného technologického postupu prípravy pokrmu .