Otvorenie šk. roka 2021/22

A je to tu!
2. septembra 2021 o 8.00 hod sa otvoria brány našej školy pre všetkých našich študentov.
Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci žiaci prekryté dýchacie cesty a musia predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z odkazu nižšie.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti