Posledné zvonenie

Prišiel deň, keď nás je opäť o niečo menej. Dňa 17. 5. 2013 sa uskutočnilo posledné zvonenie žiakov 5.G, 5.TIS, 2.NS.

Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov prebehla v slávnostne upravenej triede č. 5. Po príhovore riaditeľa školy odovzdali triedni učitelia vysvedčenia a ocenili študentov s vynikajúcim prospechom a vzornou dochádzkou.

Po rozlúčke nasledovalo tradičné posledné zvonenie, ktorým sa žiaci definitívne rozlúčili s vyučovaním na našej škole, s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Pred sebou majú akademický týždeň.

Všetkým prajeme veľa úspechov nielen pri maturite, ale aj v ďalšom štúdiu či živote.

žiačky 4.G

no images were found