Práca žiakov učebného odboru murár na úprave areálu školy.

  • upravujú priestor pred internátom, kde osadili obrubníky a budú ukladať zámkovú dlažbu. Po dokončení tu vznikne oddychová zóna pre žiakov, ktorí sú ubytovaní na internáte.
  • dokončujú práce na opornom múre, kde osadzujú odvodňovací betónový rigol.

neboli nájdené žiadne obrázky