Pravidlá pri vstupe do školy od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Je však potrebné doniesť  tlačivo o bezinfekčnosti  podpísané zákonným zástupcom alebo žiakom nad 18 rokov.  

Tlačivo o bezinfekčnosti