Prechod hrebeňom Kremnického pohoria

Zvýšiť záujem našich žiakov o pohyb v prírode a poukázať na možnosti aktívnejšieho a zmysluplnejšieho trávenia voľného času bolo cieľom malého projektu pod názvom Prechod hrebeňom Kremnického pohoria. A tak 28.5.2014 sme strávili krásny deň v prírode absolvovaním turistiky, vyčistením turistického chodníka, opekaním a súťažením v rôznych športových disciplínach. Dúfame, že sme s touto aktivitou v súčasnej pretechnizovanej dobe prebudili u študentov  záujem o prírodu, o turistiku, o spoznávanie krás prírody v okolí svojho bydliska, …….

                                                                                               realizačný tím malého projektu

                                                                                              pod vedením Ľ. Papšovej

Malý projekt  je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“