Súťažíme na Pustom hrade

Možno niektorí povedia, že v utorok 27. 5. 2014 nebolo najideálnejšie počasie na outdoorové aktivity, cieľ malého projektu Súťažíme na Pustom hrade sa nám však na 100% podarilo naplniť. Prostredníctvom netradičných súťaží (lukostreľba, horský golf, kvíz…) si žiaci 2. TIS, 3. TIS a 2. KCH  nielen rozhýbali telo, ale tiež neformálne osvojili poznatky o histórii a prírode svojho regiónu. Víťazi dostali sladkú odmenu a všetci ostatní dobrý pocit z aktívne strávených chvíľ v krásnom prostredí Pustého hradu.

                                                                                              Realizačný tím malého projektu

                                                                                              pod vedením Mgr. Ondrejkovej

„Malý projekt  je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“