Prevencia- správna výživa

 V rámci  PREVENCIE  sa dňa 17. októbra 2012 uskutočnila prvá z plánovaných prednášok a besied na tému: SPRÁVNA  VÝŽIVA , ktorej sa zúčastnili žiaci 1.ročníkov SOŠ, SPŠO a OU. Lektorkou bola p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Spoločne sme si pripomenuli 16. október ako Svetový deň správnej výživy a význam správneho stravovania  pre ľudský organizmus. Stalo sa už tradíciou, že PK učebného odboru KUCHÁR pripraví pre túto príležitosť ukážky zdravých jedál. V tomto školskom roku to boli hlavne žiaci 1.PJ a 2.PJ pod vedením majsterky OV p.Bc. Drozdovej, ktorí pripravili veľmi chutné a hlavne zdravé pomazánky, ovocné a zeleninové šaláty a dokonca upiekli aj štrúdlu.

Poochutnávke zdravých jedál nasledovala ďalšia prednáška a beseda pre dievčatá 1. ročníkov na veľmi citlivú tému: HYGIENA  DIEVČAT.

Mgr. Eva Cinkaničová

neboli nájdené žiadne obrázky