Imatrikulácia 2012

Na Slávnostnej imatrikulácii  17.10.2012 sa prváci za asistencie starších žiakov predstavili celej škole Predstavovanie prvákov sa preplietalo so scénkami a hudobnými vystúpeniami. Programom nás previedla Michaela Duračková.

neboli nájdené žiadne obrázky