Preventívne vyhľadávanie drog

Vo štvrtok 24. apríla 2014 polícia uskutočnila preventívne vyhľadávanie drog cvičenými psami. Je to preventívne podujatie, ktorým chceme zabezpečiť, aby škola zostala „ čistou školou „ bez drog.