18. veľtrh cvičných firiem

Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom pripravila už 18. veľtrh cvičných firiem, ktorý sa uskutočnil dňa 3. apríla 2014, t. j. v štvrtok v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z bližšieho i širšieho okolia. Tento rok sme sa prišli len pozrieť. Pristavili sme sa pri každom jednom stánku, kde sme si  objednali zaujímavé výrobky či služby. Študentkám 4.TIS a 2.TIS sa najviac páčil stánok s tetovacími službami.  Menší výlet sme si pochvaľovali a dúfame, že aj my ako cvičná firma sa budeme môcť budúci rok  veľtrhu zúčastniť.

 Michaela Ďuračková

                                                                                                                                                                            4. TIS