Prezentácia prác kuchárskeho odboru

Počas celého školského roku 2012/2013 žiaci kuchárskeho odboru spolu s majstrami pripravovali desiatu pre svojich spolužiakov, občerstvenia na akcie konané priamo na našej škole / napr.maturity, záverečné skúšky…/, ale aj mimo nej.