Záverečné skúšky v odbore kuchár a príprava jedál

V dňoch 17. júna 2013 až 21. júna 2013 prebehli na našej škole záverečné skúšky v kuchárskom odbore v triedach 4.kch a 3.PJ. Žiaci preukázali získané znalosti, zručnosti v danom odbore, svojich majstrov a učiteľov odborných predmetov nesklamali v písomnej, praktickej a ústnej skúške. Gratulujeme všetkým absolventom záverečnej skúšky, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium na našej škole.