Prezentácia žiackeho projektu na OU

Dňa 23. januára 2024 žiačky 3.SDP prezentovali svoje žiacke projekty zážitkovou formou na rôzne témy: Vianoce, Veľká noc, Valentín a Moje obľúbené jedlo a koláč.

Žiačky si pri tvorbe prezentácií prehĺbili digitálne zručnosti – vkladanie obrázkov, vyhľadávanie informácií v online prostredí.

Rozvíjali si kreativitu, získavali a upevňovali si vedomosti a prehlbovali si zručnosti pri zhotovovaní prestierania, pri príprave výrobkov studenej a teplej kuchyne na vybrané témy.

Takéto zážitkové vyučovanie aktivizovalo žiačky počas celého vyučovacieho bloku na odbornom výcviku, motivovalo ich k učeniu a rozvíjalo aj emocionálnu stránku ich osobností.

BA