Projekt: Vďaka športu tímom.

Blíži sa koniec školského roka a tak sme sa rozhodli vymeniť pohodlie školských lavíc za outdoor.  Namiesto každodennej rutiny otvárania knižiek, zošitov a peračníkov na nás čakalo otvorenie sa novým výzvam. Dané výzvy spočívali v absolvovaní turistiky, zbieraní odpadkov, súťažení v rôznych viac či menej tradičných disciplínach a v zaslúženej opekačke. O tom, že niekedy naozaj nie je na škodu „zamknúť školu na sedem západov“ a stráviť čas radšej v prírode, vás presvedčia naše fotky…

Realizačný tím projektu

Pod vedením Mgr. Antalovej

„Malý projekt  je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“