Ročníková práca v triede 4. KCH

Dňa 10. mája  2017  sa uskutočnila v priestoroch POV ročníková práca na tému ŠALÁTY.

Súčasťou ročníkovej práce bola prezentácia žiakov v programe PowerPoint a samostatná príprava šalátov (ovocný šalát, šalát z krabích tyčiniek, zeleninový šalát s balkánskym syrom) spojená s ochutnávkou.

BA