Rozlúčková večera s končiacimi žiakmi

Rozlúčková večera so žiakmi končiacich ročníkov prebehla v slávnostne upravenej školskej jedálni. Rozlúčku spríjemnili svojím programom žiaci z  dramatického krúžku  a žiakom sa prihovoril aj pán riaditeľ. Na záver končiaci žiaci povedali jednu dôležitú vetu: Sme hrdí, že sme navštevovali túto školu a internát. Ďakujeme a dovidenia !!!

internát