Posledné zvonenie

Dňa 11. júna 2013 sa uskutočnilo posledné zvonenie končiacich ročníkov v odboroch stolár, murár, kuchár a príprava jedál.Pán riaditeľ sa prihovoril študentom a poprial im veľa úspechov pri záverečných skúškach.Študenti odovzdali kvietky pedagogickému zboru a rozlúčili sa aj so spolužiakmi.