Sezónne aktuality v kuchárskom odbore

Aj v novom školskom roku 2014/2015 budeme mať motivačnú nástenku s názvom „ Sezónne aktuality“ , ktorá  bude  umiestnená v jedálni POV.   Nástenka s rôznymi zaujímavými témami pomáha žiakom kuchárskeho odboru lepšie vnímať širšie využitie neznámych ale i  známych a často používaných potravín na odbornom výcviku, ako i v bežnom živote. Prvou  aktualitou  s názvom „RADY KUCHÁROV“  je nástenka  zameraná na rôzne rady od profesionálnych  kuchárov pri spracovávaní potravín, hlavne pri tepelnej úprave potravín , ale i pri ich uskladňovaní.