Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore

Dňa 15. mája 2014 prebehlo na našej škole Celoštátne kolo súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Obchodná prevádzka – príprava jedál. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska / OUI Poprad, OU Prievidza, SŠ Hlohovec, OUI Nová Ves n/Žitavou, OUI Snina, OU Bratislava, SŠ Michalovce, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, OUI Ladce, SŠI Námestovo a OUI Kremnica/. Pre zúčastnené družstvá bolo pripravené pohostenie v školskom bufete. Súťaž bola dobre pripravená, účastníci boli spokojní.

Umiestnenie víťazných družstiev:

1. miesto : OUI Nová Ves n/Žitavou

2. miesto : SŠ Hlohovec

3. miesto : OU Prievidza