Svetový deň AIDS, drogy a ich miesto v súčasnom svete

1. december je Svetovým dňom AIDS. Aj v rámci prevencie sa venujeme problematike imunitného ochorenia, ktoré trápi celý svet. Je dôležité, aby aj naši žiaci mali dostatok informácií o ochorení na AIDS spôsobené vírusom HIV, o cestách prenosu HIV a hlavne o prevencii rizikového správania sa  v období dospievania.Prednáška sa uskutočnila 16. januára 2014 a zúčastnili sa jej žiaci 4. ročníkov gymnázia, SPŠO, SOŠ a 3. ročníkov OU. Lektorkou bola pani Malatincová.

Ďalšou zo série prednášok a besied v rámci prevencie bola prednáška na veľmi aktuálnu tému: DROGY  A  ICH  MIESTO  V SÚČASNOM  ŽIVOTE , ktorá sa uskuročnila dňa 16. januára 2014. Prednáška s besedou bola naplánovaná pre žiakov  3. ročníkov všetkých typov našich stredných škôl. Lektorkou bola pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorá sa snažila žiakom priblížiť následky zneužívania drog, aby žiaci pochopili, že lepšie je potlačiť svoju zvedavosť a nesiahnuť po droge ako si zničiť celý život.