Tvorivé dielne

Dňa 9. októbra 2013 sa niektorý žiaci kuchárskeho odboru zúčastnili exkurzie v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom s názvom „tvorivé dielne“. Žiaci za pomoci lektorky vytvárali : rôzne postavičky, kvietky a ozdoby z marcipánu, zdobili mini tortičky rôznymi ozdobami z marcipánu. Lektorka žiakov oboznámila z technologickým postupom výroby marcipánu, farbenie marcipánu a výberom vhodných surovín na výrobu marcipánu. Exkurzia všetkých zúčastnených žiakom veľmi zaujala.