Výlet do kaštieľa vo Svätom Antone

Výletu do kaštieľa vo Svätom Antone sa zučastnilo 6 tried spolu so svojimi triednymi. Po prehliadke kaštieľa sme navštívili historické centrum Banskej Štiavnice.

neboli nájdené žiadne obrázky