Vyvrcholenie kampane Červené stužky

Štvrtok 28. 11. 2019

Prednáškou na tému Duševné zdravie a závislosti, ktorú si pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vyvrcholil na našej škole 13. ročník kampane Červené stužky.

Gymnazisti rozdali červené stužky všetkým žiakom a zamestnancom našej školy, aby sme si ich nosením všetci spoločne pripomenuli 1. december ako Svetový deň boja proti chorobe AIDS.

OJ