Workshop Youth Employment Week

Postavenie mladých ľudí na trhu práce v Európskej únii sa neustále zhoršuje, pričom Slovensko je na chvoste rebríčkov v oblasti nezamestnanosti mládeže v EÚ. V apríli 2013 prijala Európska únia program Záruky pre mladých, ktorý má zabezpečiť lepší prístup mladých ľudí k pracovným príležitostiam.

 Americká obchodná komora v SR, Nezisková organizácia EPIC a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizoval 12. Novembra 2014 v Žiline  workshop Youth Employment Week, ktorého sme sa ako študenti 5. TIS zúčastnili.

Cieľom workshopu bolo oboznámenie sa s novým programom Záruky pre mladých  a tiež oboznámiť sa s predstaviteľmi  podnikateľského sektora, predstaviteľmi štátnych a verejných inštitúcií ako aj neziskových organizácii aktuálnymi príležitosťami v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a ich financovanie.

Zapájali sme sa do aktivít, komunikovali sme s predstaviteľmi štátnych inštitúcií.

Vyjadrovali svoj názor na dané témy. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takéhoto typu workshopu a veríme že účasť na ňom nám pomôže v ďalších našich krokoch profesionálneho života.

Michaela Ďuračková