Zabíjačka

Dňa 7.3.2014 v piatok prebehla otvorená hodina v triede 1.KCH pod vedením majstra odbornej výchovy A. Májika na tému „ZABÍJAČKA“ v priestoroch POV.Žiaci si pripravili v prvej fáze otvorenej hodiny prezentačnú časť s využitím IKT: zabíjačka – ako dôjde k zabitiu prasaťa, rozporcovaniu  tela prasaťa , spracovanie získaného mäsa / vnútorností/ zo zabitého prasaťa, a v druhej časti nasledovala ochutnávka výrobkov / tlačenka, jaternica, klobásy, škvarky, škvarková pomazánka, chlieb s masťou.

Výrobky a prezentácia