Zaujímavý workshop pre každého

Dňa 25. 5. 2016 /streda/ našu školu už po druhýkrát navštívila skupina Musica-Medica – hudba sa nás dotýka.  Zoskupenie troch hudobníkov – Angličana Ramiho, jeho manželky Ivany a Borisa zaujalo všetkých, ktorí sa workshopu zúčastnili. Skladal sa z dvoch častí –  v prvej nám predviedli spev a hru na gitare. V druhej časti nám podrobne ukázali hudobné nástroje – kongo, tibetské spievajúce misky zo 7 kovov, ladičku, gong, morský bubon, dažďovú palicu… Sluchovo postihnutí žiaci mali možnosť na základe vibrácií, ktoré tieto hudobné inštrumenty vydávali, pocítiť hudbu doslova na celom tele. V závere sme sa všetci zhodli, že to bolo veľmi zaujímavé stretnutie a radi ich na našej škole v budúcnosti znovu uvítame.