22. ročník Stredoškoláka

20. 11. 2018

Už tradične sa naša škola zúčastňuje prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom, inak tomu nebolo ani tento rok.

Záujmom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.