Category: 2018

Deaflympijská olympiáda

Deaflympijský výbor Slovenska pripravil v predvianočnom období dva na seba nadväzujúce športové dni pre nepočujúcich športovcov. Týchto športových dní sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Dva dni súťaženia a mesiac práce a prípravy stáli za to.

Vo štvrtok 13 .12. 2018 ráno sa začal náročný deň pre všetkých športovcov, pretože začali Majstrovstvá SR v stolnom tenise. Žiaci si zmerali sily v tejto disciplíne, hral každý s každým.

Ďalší deň v piatok 14 .12. 2018 nasledovala atletika, naši žiaci súťažili v disciplínach – behu, skok do diaľky a vrch guľou a získali pekné 2. a 3. miesta.

Organizátori pre žiakov pripravili zaujímavý program – návštevu kina v nákupnom centre EUROVEA. Naša vďaka patrí organizátorom za ich skvelú prácu a aj za to, že nám dokázali zabezpečiť príjemné ubytovanie v hoteli SET. Poskytovali nám občerstvenie a stravovanie počas olympiády.

Z olympiády sme všetci odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

TT

Projekt Oveľa viac

Naša škola úspešne zrealizovala a realizuje množstvo rôznych projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ či z Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Tento školský rok prebehol aj projekt pod názvom Oveľa viac, ktorý bol v grantovom programe Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. V druhom kole sme sa umiestnili na treťom mieste a získali „len“ tristo euro.

Cieľom projektu bolo efektívne zapojiť našich žiakov z odborov murár, stolár, technicko-informatické služby so zameraním na odevníctvo, zamestnancov a priateľov školy do aktivít na dobrovoľníckej báze, rozvinúť ich potenciál a zlepšiť a skultúrniť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, pracujú a prežívajú až 60% života a tým ich naučiť rešpektovať, oceniť a vážiť si spoločne nadobudnuté hodnoty, čo môžu neskôr aplikovať v domácom prostredí a tak meniť spoločnosť.

Za získané financie sa nám podarilo vymeniť časť podlahovej krytiny za dlažbu. Aby sme naplnili naše vízie, o skultúrnení spoločných priestorov, získali sme vďaka Nadácii SLOVALCO ďalšie financie, ktoré nám umožnia zrekonštruovať plánovanú časť. Taktiež sme sponzorsky získali od firmy Brik, a. s. sedačky, ktoré umocnia našu premenu.

Ak sa nám podarí vytvoriť spoločne niečo krásne, čo vidíme, zmeníme to podstatné, čo škola má zmeniť. Myslenie človeka, jeho pohľad na riešenie osobných potrieb a problémov. Takáto investícia nám môže poskytnúť nielen pocit zmysluplnosti z vykonanej práce, pocit spolupatričnosti, zdokonalenie životného prostredia a zvýšenie atraktívnosti vzdelávania, ale môže oveľa viac. Môže zmeniť ľudské životy.

Ukončením tohto projektu nekončíme, ale naopak, pokračujeme. Pokračujeme v prekonávaní sociálnych a ekonomických bariér a stereotypov v myslení nielen žiakov.

SK

Vianočné trhy v meste

 V stredu 19. 12. 2018 sa naša škola už po tretíkrát zúčastnila vianočných trhov v meste Kremnica.

V prenajatom stánku sme prezentovali výrobky stolárskeho, kuchárskeho a krajčírskeho odboru.

Práca hrou

V tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie  vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami.

Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch stolárskej  dielne, kde si žiaci vyskúšali svoje zručnosti pri práci s drevom(brúsenie a maľovanie vianočných ozdôb) a v priestoroch kuchárskej dielni práca s cestom (pečenie a zdobenie perníkov). Spoločné praktické vyučovanie na našej škole sa uskutoční v niekoľkých etapách počas celého školského roka.

ZA

Vianoce 2018

 

Exkurzia v medovnikárstve

Vôňa medovníkov patrí neodmysliteľne k čaru Vianoc. Piatok 14. decembra sa prváci učebného odboru kuchár a 1. 2. a 3. PJ – obchodná prevádzka práca pri príprave jedál zúčastnili exkurzie v kremnickom medovnikárstve. V medovnikárstve nás privítali zamestnankyne výrobne, ktoré nám priblížili výrobu medovníkov od zamiesenia cesta, cez vykrajovanie, pečenie, plnenie a zdobenie. Ťažisko výroby medovníkov spočíva v ručnej práci – vykrajovanie, plnenie, zdobenie. Nechýbala ani ochutnávka týchto sladkých dobrôt. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, obdivovali prácu týchto pracovníčok, ktorá je nielen veľmi zaujímavá, ale aj pomerne náročná.                                                                                                                 

 TA

Naša stužková

7. 12. 2018 – jedáleň našej školy

„Navždy sa zachová v pamäti stužková…“ Tieto slová nám rezonovali v ušiach už pár mesiacov pred našou stužkovou. Ale stužková nie je len zábava, je to aj zhon a veľké prípravy, ktorých rozsah sme si spočiatku nevedeli vôbec predstaviť, no nakoniec sme ich vďaka našim triednym učiteľkám zvládli.

Súčasťou každej stužkovej je program. Nápad sme mali, ale cesta od nápadu k programu je naozaj veľmi dlhá, navyše, ak sme si už vopred povedali, že ten program musí byť naozaj dobrý. Viackrát to vyzeralo, že to nedáme a vykašleme sa na to, ale nakoniec to vyšlo a zožali sme veľký úspech.

Naša stužková vlastne prebiehala ako každá iná. Na začiatku slávnostný nástup, potom slávnostné príhovory, dostali sme zelené stužky, ktoré pre nás znamenajú, že onedlho sa obdobie štúdia na tejto škole skončí. Po oficiálnej časti sme sa dobre najedli a odprezentovali spomínaný program. Rodičia, učitelia aj ostatní hostia tlieskali a nám sa to veľmi páčilo. Zábava bola úžasná, o polnoci sme si vypočuli krásne častušky a zábava potom trvala až do…, ani neviem, kedy to presne skončilo.

Všetkým sa všetko páčilo a my sme boli šťastní.

Maturanti z 2.NS a 5.TIS

 

Mikuláš opäť medzi nami

Dňa 6.decembra 2018 aj našu školu navštívil Mikuláš…

 

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS 1. december tento rok pripadol na sobotu, preto naša účasť na 12. ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholila už 29. novembra 2018 prednáškou spojenou s besedou na tému HIV/AIDS.

Aj tento rok si ju pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Aj keď besedu mávame každoročne a niektorí žiaci sa na nej zúčastnili už viackrát (čo patrične okomentovali :-)), pani Malatincová sa nikdy neopakuje, vždy povie niečo nové alebo nejakým iným ešte zaujímavejším spôsobom, ktorý žiakov preberie a veľmi živo s ňou na túto tému besedujú.

Pred besedou dvaja žiaci porozdávali ostatným spolužiakom a aj zamestnancom školy pripravené červené stužky, aby ich nosením vyjadrili svoju podporu a solidaritu s tými, ktorí sú touto chorobou nakazení a aby nám všetkým pripomínali aj potrebu prevencie.

OJ

Florbalový zápas proti ZŠ Angyalova

  1. 11. 2018

Chceli sme turnaj, nakoniec sme radi, že si naši žiaci zahrali florbal aspoň proti ZŠ Angyalova, ktorá nám poskytla telocvičňu a nadšených chlapcov.

Rád by som povedal, že sa ľady pohli, ale jedna sekera, ktorá prebíja dieru, ľady nerozhýbe, to stačí tak na dýchací otvor, aby sa myšlienka nezadusila. Dlho a vytrvalo vyzývame kremnické školy na aktívnejšiu športovú spoluprácu, žiaci chcú, my chceme, všetci sú za… Hrať chcú dokonca chlapci, ktorí sa nenarodili s hokejkou v ruke či s loptou na nohe. Nemyslím, že na futbal alebo florbal (bez debaty najpopulárnejšie športy na školách) sa žiaci nedajú nahovoriť (stále sa ma pýtajú, kedy už konečne dáme niečo väčšie), ale niekto im musí poskytnúť priestor, určite sa nezídu sami podvečer na parkovisku. Chceli sme dlhodobú súťaž kremnických škôl – problém. Chceli sme aspoň jednorazový turnaj – problém.

Vďaka aspoň za toto športové popoludnie, u nás máme síce kvalitnú telocvičňu, ale malú, takže na nejaký zúžený formát (3+1) radi privítame akúkoľvek školu, kedykoľvek. Na to ostatné musí chcieť aj niekto iný.

OD