Aj my murári sa môžeme svojou prácou pochváliť

             V minulom a v tomto školskom roku sme postupne spolu s našimi majstrami upravovali priestory telocvične. Murovali sme nový vstup, vo vnútorných priestoroch sme ukladali dlažbu, robili omietky, zhotovovali nivelačný poter a robili sme aj ďalšie práce.

            Okrem toho, že si postupne skrášľujeme našu telocvičňu, získavame aj potrebné zručnosti, aby sme boli úspešní v našom budúcom zamestnaní.

                                                                                                                                                                            2. MR