Finančná olympiáda – vyhodnotenie I. kola

Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorú pre študentov stredných škôl organizuje Nadácia PARTNERS.

Súťaž má tri kolá.

I. otvorené kolo  finančnej olympiády odštartovalo   2. novembra 2022 a prebehlo formou online testu.

Do druhého uzavretého  kola súťaže z našej školy postúpili: Henrieta Balážová, Elizabeth Viktória Daubnerová, Adrián Debnárik,  Samuel Goral, Maxim Majer, Patrik Meszároš, Róbert Suchý, Zuzana Tóthová a Diana Vaľková.

Všetkým postupujúcim študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v II. kole súťaže.

JL