Červené stužky

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Do 11. ročníka sa prihlásila aj naša škola. Od septembra do 1. decembra nás čaká množstvo zaujímavých aktivít.