Odborné exkurzie stolárov

Žiaci 4.S, 1.NS a 2.NS dňa 3. 10. 2017 absolvovali odborné exkurzie v dvoch drevárskych firmách v Hliníku nad Hronom.

V prvej firme SPEKTRUM, s. r. o. sa oboznámili s piliarskou technológiou výroby ihličnatého reziva na rámových pílach. Exkurzia pokračovala do sídla spoločnosti TATRANWOOD, s. r. o., ktorá sa špecializuje na  výrobu exkluzívnych drevených polotovarov určených na výrobu trojvrstvových drevených podláh, mozaikových parkiet a schodísk. Žiaci mali možnosť vidieť zaujímavú výrobu nášľapnej vrstvy z úzkych lamiel, ktoré sa  vyrábajú prevažne z cudzokrajných drevín wenge, merbau, jatoba.

HL