Čo ďalej po skončení školy?

Dňa 3. mája 2018 zavítali medzi našich žiakov končiacich ročníkov /4. S, 4. KCH, 2. NS, 3. PJ, 3. MR/ pracovníčky úradu práce. Pani PhDr. Eva Mlatecová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Žiar nad Hronom, ktorá u žiakov vykonala kariérové poradenstvo po ukončení stredoškolského štúdia v prípade, že žiaci si nenájdu svoje prvé zamestnanie a pani Zuzana Zaťková z Úradu PSVR – pracovisko Kremnica, ktorá podala prítomným žiakom informácie o voľných pracovných miestach. Žiaci živo diskutovali na danú problematiku.

                                                                                                                                     TA