Čo robiť po skončení školy?

Dňa 23.4.2015 o 10:30 hodine zavítali medzi žiakov našej školy (končiacich ročníkov)- 5.G, 5.TIS, 5.SA, 2.NS, 3.MR a 3.PJ pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Kremnica, koordinátorka pracoviska Ing. Popová a odborná referentka Mgr. Zaťková. Oboznámili žiakov, čo je potrebné (nutné) urobiť po skončení školy, kde sa prihlásiť a dokedy sa prihlásiť o nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce, o príspevkoch pre zamestnávateľov a príspevkoch pre občanov, o podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aktivačnej činnosti, ako napísať životopis, žiadosť do zamestnania, motivačný list… .Na záver pracovníčky úradu práce odpovedali na kladené otázky  žiakov.