Exkurzia v pálenici

Dňa 9.12.2015 sa žiaci 4.KCH pod vedením triedneho učiteľa  zúčastnili exkurzie v Pálenici v Kremnici. Zoznámili sa s potrebným  zariadením  na výrobu alkoholu  ako aj s výrobným postupom  prípravy alkoholu.